AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. elkötelezett amellett, hogy a komloieromu.hu honlapot az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv megfelelését szolgáló közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény alapján akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat 2023. április 27. napi hatállyal a komloieromu.hu oldalra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz
A https://komloieromu.hu honlap teljes mértékben megfelel a WCAG 2.0 A szintnek. Ezen nyilatkozat 2023. április 27-én készült a szervezetünk által végzett önértékelés alapián.

A nyilatkozat elkészítése az (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat 3. cikkének (1) bekezdése szerint történt.
Ennek alapján a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nyilatkozatban foglalt állitások az (EU) 2016/2102 irányelvben meghatározott követelmények tekintetében pontosak legyenek és az abban meghatározott módszer valamelyikén alapuljanak.

Visszajelzés és elérhetőségek
Esetleges megfelelési hiányosság jelezhető a lenti e-mail cimen, illetve az irányelven nem szabályozott tartalmakról, információkról tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Komlói Fűtőerőmű Zrt.
7300 Komló, Bem utca 24.
Központi telefon: +36 72/582-100
E-mail:

Az (EU) 2016/2102 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban küldött értesítésre vagy kérelemre adott nem kielégítő válaszok esetén jelentkezzen a komloieromu.hu weboldalon a megadott elérhetőségeken.

Végrehajtási eljárás
Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrzőszervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070;
E-mail:

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől.

Komló, 2023.04.27.

Mayerhoff Attila
igazgatóság elnöke
Komlói Fűtőerőmű Zrt.