Ügyintézés

Az archiválásról

A Szolgáltatóra vonatkozó törvények és rendeletek utasításokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató bizonyos adatokat, információkat, dokumentumokat weboldaláról – azok hatályának lejártát követően sem törölhet, azokat elérhetővé köteles tenni egy meghatározott ideig.

Társaságunk „Archívum” aloldalán találhatják felhasználóink a hatályát vesztett, és a vonatkozó törvényekben és rendeletekben meghatározott adatokat, információkat, dokumentumokat.

2011. éci CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 1. számú melléklete szerint az alábbi megőrzési időkkel kell az adatokat elérehtővé tennünk felhasználóink számára.

Adat Archívumban tartás
A szervezet irányítása alatt álló, más közfeladatot ellátó szervezet 1 év
A szervezet  tulajdonában álló gazdálkodó szervezet 1 év
Közalapítványok 1 év
Költségvetési szervek 1 év
Lapok 1 év
Felettes, felügyeleti szervek 1 év
A szerv alaptevékenységének, feladata hatáskörének szabályozása 1 év
Hatósági ügyrend 1 év
Közszolgáltatások 1 év
A szervezet által fenntartott adatbázisok nyilvántartása 1 év
Nyilvános kiadványok 1 év
Döntéshozatal, ülések 1 év
Hirdetmények, közlemények minimum 1 év
Pályázatok 1 év
Vizsgálatok, ellenőrzések listája 1 év
Működési statisztika 1 év
Szerződések közérdekű adatok hasznosítására 1 év
Mérleg, beszámoló 10 év
Foglalkoztatottak 1 év
Támogatások 5 év
Szerződések 5 év
Koncessziók 1 év
Egyéb kifizetések minimum 1 év
Európai Unió által támogatott fejlesztések minimum 1 év
Közbeszerzés minimum 1 év