Gyakori kérdések

Milyen hőmérséklet uralkodik a lakásban? Ha a helyiség hőmérséklete megfelelő, de a radiátor felületi hőmérsékletét nem érzi melegnek, a termosztát megfelelően működik. Ha a beállított érték alá süllyed, a helyiség hőmérséklete, a termosztát ki fog nyitni. A 3-as álláshoz tartozó hőmérséklet kb. 20˙C, a 4-hez kb. 24˙C. Ha a helyiség hőmérsékletét nem érzi megfelelőnek kollégáink megvizsgálják a rendszert.

A távhőszolgáltatásról szóló törvény 54.§ (6) b): „A távhőszolgáltatásba már bekapcsolt felhasználó csak a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulásával helyezhet át, alakíthat át, szüntethet meg meglévő felhasználói berendezést.” Igen, de a műszaki megoldást egyeztetnie kell a szolgáltató szakembereivel, és mivel az épületek szekunder fűtési rendszere a lakóközösség osztatlan közös tulajdonát képezik, a lakótársaival is. Ha ez elmarad, úgy a felhasználó felel a szakszerűtlen szerelésből adódó következményekért.

A számlán szereplő légköbméter (ami az alapdíjban és hődíj légköbméter szerinti felosztásában szerepel) gyakorlatilag a szerződés mellékletének része, amit a lakóközösség képviselője ad meg. Társaságunk a mért hőmennyiséget olyan arányban osztja fel, amilyen arányban azt, a lakóközösség kéri. Ha vitatott a lakás fűtött térfogata, lakóközösségen belül kell megegyezni.

Nem. A hőközpont és hőfogadó falsíkján kívüli berendezések –fűtési és használati melegvíz vezetékek, valamint ezek szerelvényei, a radiátorok és szerelvényei – a felhasználó tulajdonában vannak, kivételt képeznek az épületrészben elhelyezett hőmennyiségmérő körök.

Igen, melyet a felhasználó illetve a közös képviselő bejelentésére teszünk.

Hibabejelentés esetén 2 órán belül intézkednek szerelőink, hibaelhárítás nagy mennyisége –(légtelenítés, csöpögés fűtésindulásnál) – esetén a bejelentéseket sürgősségi szempontok szerint rangsoroljuk és javítjuk.

Egy jogi megfogalmazás: „A rendelkezésre állás, helytállás, készenlét vállalása, a szolgáltatások egyik alaptípusa. Az a szolgáltatás, amelyért a távhőszolgáltató társaság az alapdíjat felszámítja egy rendelkezésre állás típusú szolgáltatás, melynek vagyoni értéke van. A vagyoni érték azt jelenti, hogy a távhőszolgáltatás ellátásához szükséges költségek mindenképpen felmerülnek, vagyis a távhőszolgáltatás igénybevevője maga nem képes az ezen költségeket okozó infrastruktúra fenntartására, akkor valaki másnak kell fizetnie azért, hogy tartsa készenlétben számára a szükséges gépeket, apparátust, gondoskodjon karbantartásról,stb., illetve hogy a szükséges hőmennyiséget a rendelkezésére tartsa.” Az alapdíj a távhőszolgáltató tüzelőanyag nélküli költségeit –eszközállomány fenntartása, felújítása, karbantartása, üzemeltetése, általános fenntartási költségek, anyag, villamos energia, bér, adók, illetékek, díjbeszedés költségei, stb., tehát minden állandó költség. Ezek az egész év során folyamatosan merülnek fel. Az alapdíj éves díj, de a kiegyensúlyozott díjfizetés szem előtt tartása miatt, 12 egyenlő részletben fizethető. A hőtermeléstől kiindulva a megtermelt hőt eljuttatjuk a lakásokig, az év 365 napján, a nap 24 órájában rendelkezésre állunk, és attól függetlenül, hogy ezt igénybe veszi egy felhasználó, vagy sem, ennek költségei vannak, ami az alapdíjban jut kifejezésre.

Két oka van. A termosztatikus szelepek a nyári magas szobahőmérséklet érzékelésekor lezárnak és a hónapokig tartó zárt állapotban leragadhatnak, azaz nem fognak kinyitni mikor eljön a fűtés ideje. A másik fontos ok hogy a fűtési időszakon kívül eső lakásfelújításoknál a szükségszerű rendszer ürítések és töltések esetén a levegő zárt szelepállásnál beszorul a radiátorba és a fűtés indulásakor kellemetlen fűtetlenségi panaszokat okozhat. Ezúton is kérjük tisztelt fogyasztóinkat fűtési „szezon” végén állítsák teljesen nyitott állásba szelepeiket!

Társaságunk az ivóvíznek csak a hőtartalmát változtatja meg, és nem juttat szennyeződést a rendszerbe Az ivóvízhálózaton előforduló csőtörések javításakor bejutó szennyeződés, leülepedik a vezetékekben, és a tárolókban. A hidegvizes hálózatból könnyebben eltávozik a bejutó szennyeződés, de onnan is csak folyatással lehet eltávolítani. Kizárást követő visszanyitás, egy nagyobb elvétel a megnövekedett vízsebesség hatására felkeveri a leülepedet szennyeződést és kifolyik a csapolón. A cirkulációs hálózat beszabályozatlansága is felszínre hozhat ilyen problémát, a gyengébb keringés hatására könnyebben le tud ülepedni a szennyeződés a csövekben. Ha az átmeneti zavarosodás nem akar kitisztulni, szükség lehet a tároló mosatására. Amennyiben bejelentés érkezik, megkeressük a jelenség okát. és attól függően, hogy a szolgáltatói vagy a fogyasztói berendezésen kell beavatkozni saját költségünkre vagy a fogyasztó költségére kijavítjuk a hibát.

A fűtési szezon fogalma a mérés szerinti elszámolás bevezetésével átértékelődött. Ha azt a lakóközösség nevében a közös képviselő kéri, bármikor be, illetve kikapcsoljuk a fűtést. Az év szeptember 15. és május 15. napja között kell a szolgáltatónak fűtési szolgáltatással rendelkezésre állnia, de ha ütemezett munkát nem akadályoz, ezen időponton kívül is bármikor rendelkezésre állunk.

Nem lehetséges, mert a hőközpont az épület hőellátását szolgálja. A biztonságos hőellátásért pedig, a szolgáltató saját tulajdonú berendezései zavartalan üzemeltetésével felel.

A helyszínen szerelőinkkel közösen leolvashatják a mérőt, és társaságunk ügyfélszolgálatán megnézhetik a gyűjtött és rögzített adatokat

Kérésére helyszíni felmérés alapján javaslatot teszünk illetve árajánlatot adunk a kivitelezésre. Amennyiben komplett társasházi szinten merül fel a kérdés, természetesen teljes körű tájékoztatást adunk a módozatokról illetve az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségekről is.

Közület esetében a tulajdonos kérésére megvizsgáljuk ennek műszaki lehetőségét, javaslatot adunk a megoldásra illetve felkérés esetén ajánlatot adunk a kivitelezésre. Ha műszaki, elszámolás technikai akadálya nincs, a lakóközösség hozzájáruló nyilatkozatát ebben az esetben is kérjük.

A mi felfogásunk szerint egy távfűtött épületben nincs egyetlen olyan helyiség mely a kialakult hőmérsékletét nem a környezetéből, vagyis a távfűtésből nyerte, de ha költségosztás működik az épületben, és zárva tartja, vagy fagyvédő funkcióra állítja a szelepeit, a költségosztás eredményeként nem vagy csak minimális fogyasztása jelentkezik. Ha nem működik költségosztás az épületben a lakóközösség dönti el, hogy a használaton kívüli lakást fűtetlenek fogadja e el, és ha igen milyen feltételekkel. Lakóközösségi hozzájárulás esetén a az épület közös képviselője írásban kezdeményezi a szerződés mellékletének módosítását, amelyben nyilatkozik a ténylegesen felhasznált hőenergia megváltozott felosztási arányiról, társaságunk pedig ennek megfelelően számláz. A hőtermeléstől kiindulva a megtermelt hőt eljuttatjuk a lakásokig, az év 365 napján a nap 24 órájában rendelkezésre állunk, és attól függetlenül, hogy ezt igénybe veszi egy felhasználó, vagy sem, ennek költségei vannak, ami az alapdíjban jut kifejezésre. Tehát alapdíjat továbbra is kell fizetnie.

Igen.

Igen. Igény esetén komplett szolgáltatást nyújtunk a tervezéstől a kivitelezésig bezárólag.