Árak

Aktuális díjtáblázat 

Érvényes díjtáblázat

2023. november 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:

SSz. Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók Nem hatósági ármegállapítás alá eső egyéb felhasználók
Lakossági Külön kezelt intézmény* felhasználói

hőközponttal

Külön kezelt intézmény*

szolgáltatói hőközponttal

 

Felhasználói hőközponttal rendelkező Szolgáltatói hőközponttal rendelkező
1. Alapdíj Ft/MW/év 7 037 700 7 735 800 7 389 585 8 122 590
Ft/lm3/év 247,5 320 336
2. Hődíj Ft/GJ 3395 7 755 7 755 6 968 6 968

2023. október 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:

SSz. Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók Nem hatósági ármegállapítás alá eső egyéb felhasználók
Lakossági Külön kezelt intézmény* felhasználói

hőközponttal

Külön kezelt intézmény*

szolgáltatói hőközponttal

 

Felhasználói hőközponttal rendelkező Szolgáltatói hőközponttal rendelkező
1. Alapdíj Ft/MW/év 7 037 700 7 735 800 7 389 585 8 122 590
Ft/lm3/év 247,5 320 336
2. Hődíj Ft/GJ 3395 7 755 7 755 5 807 5 807

2023. április 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:

SSz. Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók Nem hatósági ármegállapítás alá eső egyéb felhasználók
Lakossági Külön kezelt intézmény* felhasználói

hőközponttal

Külön kezelt intézmény*

szolgáltatói hőközponttal

 

Felhasználói hőközponttal rendelkező Szolgáltatói hőközponttal rendelkező
1. Alapdíj Ft/MW/év 7 037 700 7 735 800 7 389 585 8 122 590
Ft/lm3/év 247,5 320 336
2. Hődíj Ft/GJ 3395 12 376 12 376 5 807 5 807

2023. január 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:

SSz. Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók Nem hatósági ármegállapítás alá eső egyéb felhasználók
Lakossági Külön kezelt intézmény* felhasználói

hőközponttal

Külön kezelt intézmény*

szolgáltatói hőközponttal

 

Felhasználói hőközponttal rendelkező Szolgáltatói hőközponttal rendelkező
1. Alapdíj Ft/MW/év 7 037 700 7 735 800 7 389 585 8 122 590
Ft/lm3/év 247,5 320 336
2. Hődíj Ft/GJ 3395 11496 11496 5 807 5 807

2022. október 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:

Ssz Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók Nem hatósági ármegállapítás alá eső egyéb felhasználók
Lakossági Külön kezelt intézmény* felhasználói höközponttal Külön kezelt intézmény* felhasználói höközponttal Felhasználói hőközponttal rendelkező Szolgáltatói hőközponttal rendelkező
1. Alapdíj Ft/MW/év 7 037 700 7 735 800 7 389 585 8 122 590
Ft/lm3/év 247,5 320 336
2. Hódíj Ft/Gj 3 395 18 696 18 696 4 839 4 839

2022. november 1-től érvényes távhőszolgáltatás díjai:

Ssz Hatósági ármegállapítás alá eső felhasználók Nem hatósági ármegállíptás alá eső egyéb felhasználók
Lakossági Külön kezelt intézmény* felhasználói höközponttal Külön kezelt intézmény* felhasználói höközponttal Felhasználói hőközponttal rendelkező Szolgáltatói hőpözponttal rendelkező
1. Alapdíj Ft/MW/év 7 037 700 7 735 800 7 389 585 8 122 590
Ft/lm3/év 247,5 320 336
2. Hódíj Ft/Gj 3 395 18 696 18 696 5 807 5 807

Az egyes díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák, melynek mértéke 5%.

* a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3.§ w) pontjában definiált intézmény

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 57/D. § (1) bekezdése szerint: A lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját – mint legmagasabb hatósági árat, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

A díj összetevői

Alapdíj:

Az alapdíj éves díj, mely 12 egyenlő részletben fizetendő.

Költségtartalmát tekintve: az alapdíj a társaság fix költségeire nyújt fedezetet, alapvetően független a fogyasztók tényleges hőfelhasználásától.

Ide tartozik többek között a távhőszolgáltatató rendszer üzemben tartásának, karbantartásának, javításának költsége, a Komlói Fűtőerőmű ZRt., mint gazdasági társaság működésének, irányításának költsége és több más fix költségelem.

Hődíj:

A felhasznált hőmennyiség után fizetendő díj. A felhasználási céltól függően a hődíj lehet fűtési vagy melegvíz hődíj.

A hődíj a fogyasztó hőfogyasztásával arányos díjelem, amely döntően az általunk beszerzett hőenergia ellenértékét tartalmazza.