Törvények, rendeletek

A közszolgáltatási tevékenység során alkalmazandó törvények

Távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályok

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

2013. évi LIV. törvény

a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII.  törvény

– az egységes közszolgáltatói számlaképről

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

1997. évi  CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A közszolgáltatási tevékenység során alkalmazandó rendeletek

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

50/2011. (IX.30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő áráról, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

51/2011. (IX:30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatás támogatásáról

289/2007. (X.31.) Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és a távhőfelhasználás szociális támogatásáról

12/2001. (I.31.) Korm. rendelet

– a lakáscélú állami támogatásokról

36/2009. (VII.22.) KHEM rendelet 

a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről

16/2023. (X.19.) önkormányzati rendelet (34/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosítása)

34/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről