Letölthető dokumentumok

Fogyasztó változás bejelentés

A változás-bejelentő nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha a felhasználó/díjfizető személyében változás következik be.
Ebben az esetben mind a régi mind az új felhasználó/díjfizető – igazolható módon – köteles a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Szolgáltatónak írásban bejelenteni.

Bejelentéshez szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött aláírt nyomtatvány
  és mellékelten csatolandó dokumentumok típustól függően:
 • adásvételi/ajándékozás: szerződés vagy tulajdoni lap vagy 30 napnál nem régebbi, tulajdonjogot bejegyző földhivatali határozat, árverési vételnél
 • birtokbaadási jegyzőkönyv
 • öröklés: halotti anyakönyvi kivonat és tulajdoni lap, vagy földhivatali bejegyző határozat, vagy jogerős hagyatékátadó végzés

Együttes kérelem bérlő általi díjfizetéshez

Kitöltése kötelező, amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa a díjfizető, hanem az ingatlan bérlője/használója.
Az ingatlan tulajdonosának – a Tszt. 44. § (3) bekezdése alapján – mögöttes felelőssége van a tulajdonát képező ingatlan bérlője/használója által felhalmozott távhőszolgáltatási díjtartozás megfizetéséért.

Bejelentéshez szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött aláírt nyomtatvány

Személyes adat/ Cégadat változás

Amennyiben megváltozik a neve (pl házasságkötés), értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe, fizetési módot szeretne változtatni, vagy vállalkozása adataiban történt változás, itt jelentheti be.

A cégadatok változásához kérjük csatoljon társasági szerződés módosítást vagy cégbírósági végzést.

Bejelentéshez szükséges dokumentum:

 • Adatváltozás

Panaszbejelentés

A szolgáltatások során előfordulhatnak meghibásodások, műszaki vagy más jellegű problémák. Abban az esetben ha szolgáltatásunkban zavart észlel, vagy nem elégedett a szolgáltatás minőségével kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken, hogy a felmerült problémákra a lehető legrövidebb idő alatt megoldást találjunk.

Amennyiben úgy érzi, hogy kollégáink segítsége nem volt kielégítő a felmerült problémája megoldásához úgy kérjük, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében töltse ki az alábbi nyomtatványt abban az esetben is, ha személyesen kívánja panaszbejelentését megtenni.

Bejelentéshez szükséges dokumentum:

 • Panaszbejelentő

Részletfizetési kérelem

Távhőszolgáltatási díjtartozás esetén részletfizetési kedvezményt igényelhet a szolgáltatótól. Ehhez szükséges a kérelem kitöltése, aláírása és helyi ügyfélszolgálatra történő eljuttatása (postán, elektronikusan, vagy személyesen).

A kérelemnek tartalmaznia kell az Ön által vállalt egyösszegű befizetés és a tárgyhavi részletek összegét. A részletfizetési megállapodás mind a részletek, mind a tárgyhavi számlák határidőre történő befizetése esetén érvényes. Egyetlen részlet vagy tárgyhavi számla határidőre történő befizetésének elmulasztása esetén a megállapodás – külön értesítés nélkül – hatályát veszti és felbontásra kerül, a teljes követelés azonnal egy összegben esedékessé válik. 300.000 Ft feletti tartozás illetve 12 hónapot meghaladó részlet esetén jövedelem igazolás szükséges.

A kérelem egyedi elbírálásának jogát fenntartjuk.

Bejelentéshez szükséges dokumentum:

 • Részletfizetési kérelem

Meghatalmazás ügyintézéshez

 • Meghatalmazás